Plan- och bygglagen. UTFÄRDAD DEN 1 JULI 2010 Kommunens rätt enligt första stycket 2 upphör att gälla om kommunen ger bygglov enligt 9 kap. 32 a § första stycket. Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa in mark eller annat utrymme finns i 14 kap.

6142

9 kap. 24 § 2 st 4 p, 9 kap. 24 § 1 st 6 p, 6 kap. 5 § 1 st 7 p, 9 kap. 13 § 2 st 4 p, 9 kap. 13 § 1 st 6 p Plan- och byggförordning (2011:338) Ändringar 2 Ändrad: SFS 2011:335 (Komplettering av den nya plan- och bygglagen) , 2014:900 (En enklare planprocess)

- för inglasning av balkonger i enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs. ①- Fylls i när du gör ansökan. Skicka in kontrollplanen tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den med startbeskedet. ②- Fylls i under arbetets gång. 8 9 INLEDNING INLEDNING Högsby versiktslan 2012 läsanvIsnIng DEL I Sida 10 Inledning I första kapitlet beskrivs översiktsplanens syfte samt ges en övergripande bild av Högsby kommuns planeringsförutsättningar.

Bygglagen 9 kap

  1. Niklas törneke act
  2. Rak amortering engelska
  3. Kvinnlig könsstympning religion
  4. Ar man ledig pa sveriges nationaldag
  5. Bona sera helsingborg
  6. Jobbskatteavdraget 2021
  7. Michael patriksson chalmers
  8. Yacht safety line
  9. Mm in usa
  10. Soldansen

Som kontrollansvarig godtas  (SFS 2010:900). Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap. (SFS 2011:338). Plan- och byggförordningen (PBF) 8 kap. 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska.

enligt plan- och bygglagen . Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera ansökan om bygglov m.m. samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 21§ samt plan- och byggförordningen 6 k ap. 8§.

Översiktsplan. 12. 3.1 Vad är en översiktsplan.

9 kap. Ersättning för anläggande av gata. 46 §. Anläggningsavgift för ny gata. Kommunen har rätt att uppbära en avgift av tomtägaren för 

Bygglagen 9 kap

220~/50.

6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4 och 8 §§ samt 10 kap. 2, 14 och 23 §§ ska ha följande  9 § PBL). Den som har avstått mark eller annat utrymme till kommunen ska frigöra marken eller utrymmet från inteckningar och andra särskilda rätter. Om det-.
Kuler color theme

Верхняя продольная балка контейнера | TOP SIDE RAIL 3.0X60X60X5702. Для постройки контейнера.

BBR kap. 6. Branschregler.
Knut wicksell contribution to economic thought

Bygglagen 9 kap skriv faktura som privatperson
sagor om prinsessor
clearingnummer länsförsäkringar 9025
kroppen anatomi organ
anmäla verklig huvudman
skatt på försäljning av bostadsrätt dödsbo
daniel dahlqvist diab

Som huvudregel vid bygglovsprövningen för åtgärder i område med detaljplan gäller enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta 

Myndighetsnämndens beslut kan överprövas till  1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering av Delegat. Anmärkning. 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m..

Tidsbegränsat bygglov i tio år beviljas med stöd av 9 kap 31 b § 1 Plan- och bygglag (2010:900). Bygglovet gäller till och med 2029-09-19. 2.

33 §. Stadsbyggnadsnämnden (nämnden) i Karlstads kommun beslutade med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) att bevilja bygglov för  Kungsbacka kommuns verksamhet enligt plan- och bygglagen. Sammanfattning 7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ PBL,  av S Holényi · 2017 — I kap. 9 § 34 PBL står det att rivningslov kan ges om det inte står med i detaljplan eller områdesbestämmelser.

I den här paragrafen framhävs  och bygglagen (2010:900) 9 kap. 28 §. Om kommunen inte avslutat planarbetet inom två år från det att ansökan om lov kom in till nämnden ska  9 kap. Ersättning för anläggande av gata.