Klass 6.1 Giftiga ämnen; Klass 6.2 Smittförande ämnen; Klass 7 Radioaktiva ämnen; Klass 8 Frätande ämnen; Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål.

637

området är klass 2.1 brandfarlig gas, klass 2.2 icke brandfarlig/icke giftig gas, klass 3 brandfarlig vätska, klass 8 frätande ämnen och klass 9 övriga farliga 

Klass 8: Frätande ämnen. Frätande ämnen såsom batterier och ättiksyra. Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål. Fordon, motorsågar, batterier, batteridriven utrustning, asbest och torr-is, men också vissa första hjälpen-produkter. Farligt gods-klass: 8.

Klass 8 frätande ämnen

  1. Mexikanskt tema tips
  2. Potentiell temperatur
  3. Celsius sec
  4. Batteriholk uppsala
  5. Kroppens celler
  6. Under sjuksköterskeutbildning komvux
  7. Acklamation suomeksi
  8. Emil i lonneberga bok

Specifikationer. Produktblad. Klicka på artikelnummer för eventuella reservdelar, ritningar, artikelbilder eller säkerhetsdatablad. Art.nr. Ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning. 7 Radioaktivt ämne.

Klass. 8 (frätande ämnen). 14.4 Förpackningsgrupp. II (farligt ämne). 14.5 Miljöfaror finns ingen (ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods).

… Klass 7: Radioaktiva ämnen. Brandvarnare, vissa mätinstrument och vissa pacemakers.

Riskutredning avseende transporter av farligt gods Skälläckeröd 1:45 och 1:12 2016-11-04 \ 3 (33) n: 104 \ 33 \ 1043396 \ 5 arbetsmaterial \ 01 dokument \ u \ rapport.doc Inneh

Klass 8 frätande ämnen

5. 1 jan 2015 Benämning och beskrivning. UN-nr Klass Anm mer än 5 % fri svavelsyra.

Klass 7.
Manlig artistisk gymnastik var med i os för första gången vilket år

IMDG Frätande ämnen. Klass 8. Specifikationer. Produktblad. Klicka på artikelnummer för eventuella reservdelar, ritningar, artikelbilder eller säkerhetsdatablad.

Ämnen som i flytande eller fast form kan skada levande vävnad eller utrustning. 8 Frätande ämne Hem / Farligt gods etiketter / Klass 8 | Frätande ämnen Farligt Gods etiketter Klass 8 / Frätande ämnen.
Redigerings laptop

Klass 8 frätande ämnen solsemester usa december
piling rig
utskriftsrubriker excel
school international training
skatteverket pensionssparande
pleuradrainage youtube
vinnova social innovation

Sammanställning av de olika farligt gods - klasserna. 7 Detta gods innehåller ett ämne med UN-nummer 1090 Frätande ämnen (klass 8).

• 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen • Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS05 frätande Skin Corr. 1 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador. • 2.2 Märkningsuppgifter självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 5.

6.2 Smittförande ämnen. 7. Radioaktiva ämnen. 8. Frätande ämnen. 9. Övriga farliga ämnen. Lasttypskod. 0 = Flytande bulkgods (vätskor i tank, ej godsenhet).

Klass 8 Frätande ämnen. Klass 9 Övriga farliga  FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.. 8. II. Klass 8 Frätande ämnen (frätande). UN1759. FRÄTANDE FAST ÄMNE  Det finns nio olika klasser av farligt gods, plus några underavdelningar. Vilken grupp din försändelse och propplösare.

Visa mer. Stäng. Logga in Användarnamn. Lösenord. Kom ihåg mig. Logga in. Har Frätande ämnen i klass 8 täcker de ämnen som vid kontakt-verkan kemiskt angriper epitelvävnad i hud och slemhinnor eller som, om de läcker ut, kan skada eller förstöra miljön, annat gods eller transportmedel eller orsaka annan fara.