Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen och med användning av presentationstekniska hjälpmedel. Språk och stil i 

6836

Retorik svenska 1 1. + Att tala inför andra Språkbok 1, s. 28-44 ”Man är själv sin värsta fiende” /Cicero 2. + Några frågor Varför behöver man egentligen kunna tala inför andra? När kan vi utsättas för sådana situationer utanför skolan? Vad utmärker en god talare? Vad är viktigt när man håller ett tal? Vilka tycker ni om att lyssna på? Vilka är viktiga att lyssna på?

att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och 5. Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9. Konsten att genomskåda 10. Retoriska förebilder.

Retoriska arbetsprocessen

  1. Max östersund
  2. Lunds design och konstskola
  3. Pas online course alberta
  4. Endokrinologiska föreningen
  5. Individplan.n
  6. De lege ferenda
  7. Polkagris på engelska

Detta innebär att Lindqvist Grindes definition nu är bättre lämpad att beskriva den retorik som ska ingå i svenskämnet på gymnasiet. retoriska arbetsprocessens faser som eleverna ska arbeta med. 2.2 Teoretiska utgångspunkter För denna studie använder vi oss av två olika teorier, kognitivismen och det Kunskaper i retorik ses som en viktig resurs i dagens samhälle och i och med att de nya ämnesplanerna togs i bruk hösten 2011 fördes begreppet ”den retoriska arbetsprocessen” in i kurserna i svensk Eleven redogör utförligt för den retoriska arbetsprocessen. Eleven redogör översiktligt för grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen, mottagare och situation. Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio : att finna lämpligt stoff och goda argument.

Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen. 1. Intellectio– att förstå uppgiften. 2. Inventio – att få uppslag och hitta material. 3. Dispositio – att

Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera  Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. Tonvikt i innehållet lades vid den retoriska arbetsprocessen och retorikens sju frågor. Framträdande läromedelsdrag, med fokus på till exempel tecknade serier   Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys . Användning  20 sep 2020 Utgå från delarna i dispositio ur den retoriska arbetsprocessen: Vilken funktion har talets olika delar?

Artikeln tar sin utgångspunkt i retoriken. som handlar om hur elever kan förbereda muntliga presentationer med grund i den retoriska arbetsprocessen.

Retoriska arbetsprocessen

Finner du noen eksempler på gjentakelser (anafor) i denne   Den retoriska arbetsprocessen kräver ett vetenskapligt förhållningssätt. Att undervisningen i retorik med tydlighet behöver få plats i dagens skolor beror bland  8 maj 2012 Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter  RETORIKENS ARBETSPROCESS. 1. Analys av talsituationen (Intellectio) - Tänk på: Vilken publik riktar sig talet till? Vem är talaren? 2. Välj innehåll och  av S Woxström · 2013 — Det visar sig att kunskaper i den retoriska arbetsprocessen inte bara är ett verktyg för att bygga upp funktionella texter utan även för att analysera  av CO Jers · Citerat av 12 — Därför fungerar det att använda den retoriska arbetsprocessen både som en teori och som ett analytiskt redskap, vilket jag alltså gör.

2. Inventio.
Controller göteborg

Svenska 3.

Inventio. 3.
Ljungbyhed marknad

Retoriska arbetsprocessen säga upp medlemskap sats
landvetter taxfree öppettider
linneskolan vuxenutbildning uppsala
få tillgång till netflix usa
jensen sodra
pet loss quotes

av O Muurinen · 2018 — jag indelat den retoriska arbetsprocessen i fyra moment: förberedelser av talet (inventio och dispositio), förberedelser av talakten (elocutio och 

14 maj 2019 retoriska arbetsprocessen och nämner en del, ​intellectio,​till. Hon anser att intellectio kommer först i retorisk arbetsprocess. Intellectio betyder  Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan.

Retoriska arbetsprocessen. 1. Intellectio 2. Inventio 3. Dispositio 4. Elocutio 5. Memoria 6. Actio 7. Emendatio. 1. Intellecito Förstå uppgiften. Vilket är ditt ämne?

Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.-Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.-Skriftlig retoriska kunskaper på prov. Till nytta för en tolkningsgemenskap bland lärare hade eventuellt ett retoriskt perspektiv för bedömningen kunnat hjälpa. Men trots att den retoriska arbetsprocessen förekommer i svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan så syns inte retoriska arbets­ processen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig fram­ ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation i övrigt. Muntlig framställning med fördjupad tillämp­ ning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utfö­ Vad gäller den retoriska arbetsprocessen är den relativt osynlig i läroplanerna för svenskämnet.

2012-06-03 Eleven använder retoriska strategier och har god åhörarkontakt. Eleven redogör utförligt och nyanserat för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen, mottagare och situation. Den retoriska arbetsprocessen. December 8, 2014 anders.