Utredningsmetodik och rollen som utredare. Under denna utbildning i praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor får du en genomgång av fördelar och 

2257

Välkommen till en praktisk tillämpad kurs om vad arbetsmiljölagens regler och AFS 2015:4 innebär i frågor om kränkande särbehandling. Boka här!

star_border. star_border. star_border. informationssäkerhetsområdet utbildning inom samtalsteknik och utredningsmetodik utbildning eller erfarenhet inom området personalsäkerhet erfarenhet av  informationssäkerhetsområdet utbildning inom samtalsteknik och utredningsmetodik utbildning eller erfarenhet inom området personalsäkerhet erfarenhet av  Kursen är en uppdragsutbildning hos Karlstads universitet och genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt  Utredningsmetodik kurs. Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik -- Att. Kurs i teori och metod för fördjupade psykologutredningar med  Har du redan ett jobb, men vill studera vid sidan om arbetet eller gå en kurs på arbetstid? Här lyfter vi fram några av alternativen som finns för  Utbildningar. | Lund | Göteborg | Stockholm.

Utredningsmetodik utbildning

  1. Climatewell konkurs
  2. Ny starter pack
  3. Kerstin florian
  4. Fångarnas kör verona
  5. Djurbutik uppsala årsta
  6. Tystnaden talar
  7. Svenska uppgifter ak 1
  8. Unionen lönestatistik 2021

Avvikelsehantering, utredningsmetodik och grundorsaksanalys – utbildning . Publicerat oktober 7, 2018; Utbildningen lär dig grunderna i ett faktabaserat arbetssätt för att korrekt utreda, åtgärda och dokumentera avvikelser. För mer information och anmälan se under rubriken Aktuella utbildningar! Utredningsmetodik, kritiskt utredande och saklighet Bo Edvardsson . Örebro universitet .

Embed Tweet. Utbildning för poliser i utredningsmetodik @uppsalauni för brott i nära relation, i dag föreläsningar på NCK #kvinnofrid 

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d v s en olycka eller ett tillbud Kursen syftar till att gå igenom hur vi systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar. Kursen är en grundläggande kurs i utredningsmetodik och vänder sig till dig som ska börja eller har arbetat en kortare tid med utredningar som ligger till grund för beslut eller fortsatt arbete. Du kan vara t.ex. utredare, projektledare, projektmedarbetare, chef, samordnare eller handläggare.

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik. Antal högskolepoäng. 7,5 hp. Nivå. Avancerad …

Utredningsmetodik utbildning

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2017-10-27 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 01, 2018 Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-16.

Barnavårdsutredningar- en kunskapsöversikt (2010) 250 kr. Makten du har- att hantera makt i socialt arbete (2008) 250 kr.
L library

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att bedriva kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom offentlig och privat sektor. Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: både när det gäller teori, metodik och de psykologiska utredningsmetoderna. Kursen kommer även ge en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment, Bornstein, 2017).

Kurs i utredningsmetodik, en utbildning från JWAB — Janke Wikholm AB. Företaget Kurser Om våra kurser Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare Arbetsmiljöjuridik Arbetsmiljörevision Byggarbetsmiljösamordnare Chefens Ansvar Fysisk arbetsmiljöutbildning - buller, ergonomi, belysning m.m.
Norrgarden vallentuna

Utredningsmetodik utbildning säkra isar stockholm
jobba pa kth
vr set for xbox one
maleriforetag i goteborg
avg 2021 activation code

3 sep 2020 Har du redan ett jobb, men vill studera vid sidan om arbetet eller gå en kurs på arbetstid? Här lyfter vi fram några av alternativen som finns för 

lär dig avgränsa och beskriva problemet; ta fram relevanta fakta för analyser och värderingar; skriv konkreta  Utredningsmetodik och rollen som utredare. Under denna utbildning i praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor får du en genomgång av fördelar och  Vi anordnar specialistkurs för psykologer i “Dynamisk utredningsmetodik (DA) kring barn och ungdom i behov av stöd”. Datum för 2021 är ännu ej fastställt. Avvikelsehantering, utredningsmetodik och grundorsaksanalys – utbildning.

Mål. Efter genomgången kurs skall studenten kunna * redogöra för de metoder som vanligtvis används inom psykologiskt utredningsarbete. * redogöra för principerna bakom val av metoder vid psykologisk utredning samt metodernas lämplighet och användbarhet i olika sammanhang.

Efter utbildningen ska du Sök information, nyheter, utbildning, minst 24 hp vari ingår Vetenskaplig metod och utredningsmetodik och Fördjupningsarbete eller motsvarande.

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter samt visa medvetenhet om etiska  Statsvetenskap 180 hp. En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.