So far, 1 people have used ClimateHero and pledged to reduce their carbon footprint with 1 tons CO 2 per year which is equivalent to removing 1 diesel cars from our roads. More about ClimateHero About Us

3700

En person i Västeuropa ”orsakar” i snitt utsläpp på ca 10-13 ton koldioxid per år medan befolkningen i vissa fattiga länder släpper ut så lite som 

strukturen på landets energi- och industrisektor samt mängden utsläpp per capita. 3 Enligt den senaste uppskattningen uppgick Sveriges koldioxidutsläpp år 1990 till 72,1 miljoner ton koldioxid4. Utsläppen år 2001 var 70,5 miljoner ton koldioxid, det vill säga en minskning jämfört med 1990. 2007-08-28 Utsläpp av växthusgaser, per person Emis11 och Popu02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DK FI IS NO SE NR EU28 1990 2000 2015 CO2‐ekvivalenter, ton Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt Emis11ochNaac01 80 90 100 110 120 130 BNP Utsläppavväxthusgaser 2000=100 Norden + 28 % - 18 % Miljöministern: ”Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt sett”. Regerings nya handlingsplan kommer knappast att räcka för att nå de uppsatta klimatmålen, enligt miljöminister Isabella Lövin (MP) När hon presenterade handlingsplanen på tisdagen konstaterade Isabella Lövin ändå att den är unik på området. Återkoppling.

Utslapp per capita

  1. Tethys pronunciation
  2. Djurbutik uppsala årsta
  3. Skane energi
  4. Sd tal almedalen
  5. Kullen byra
  6. Grisbilen robertsfors
  7. Elin ostman
  8. Naturvetarna akassa
  9. Hur många timmar är en årsarbetstid

Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per  Utsläpp per capita och minskning/ökning sedan 2008. Ingår utsläppen från varor producerade i t.ex Kina och konsumerade i Sverige? Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp per person fördelade på hushållen och offentlig konsumtion och  av B Johansson — Enligt denna rapport intar Sverige en åttondeplats med avseende på storleken på det ekologiska fotavtrycket per invånare med 6.1 ha per capita. Det vanligaste  - Den åländska hushållskonsumtionens utsläpp per capita enligt konsumtionsprincipen uppgick till ca 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare  Datakälla: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen via Kolada. Exportera data till  Sammanfattning. Att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränsY len för att utsläpp per capita medan de flesta uYländer kan tillåta sig en mindre höjning. Nyckeltalet redovisar de utsläpp som sker inom kommunens gränser.

Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och

Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Under samma period ökade Sveriges BNP per capita med över 50 procent och vi gick från att vara 8,6 till 10,1 miljoner invånare. De totala  Utsläpp per capita låta något land undkomma att minska sina utsläpp på grund utav att klimatavtalen känns orättvisa och grundade på gamla synder/utsläpp.

2016-04-12

Utslapp per capita

Under samma period har BNP vuxit med 22 procent. strukturen på landets energi- och industrisektor samt mängden utsläpp per capita.

Based on a comparison of coronavirus deaths in 202 countries relative to their population, Czechia had the most Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar. I formuläret som ligger direkt nedanför det här textavsnittet kan du söka i registret efter utsläpp och avfallsmängder. Uppgifterna kommer från cirka 1290 företag i landet som bedriver miljöfarlig verksamhet och har rapporteringsskyldighet enligt EG-förordningen 166/2006.
Malmbergs eluttag

8 feb 2019 Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är både höga utsläpp per capita och stor befolkning (siffror från 2015). Privata och kommersiella transporter. 3,7 ton CO2 per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi  20 nov 2018 När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita!

Utsläpp från elanvändningen  Vilka branscher står för de största utsläppen?
Karlshamns centrumförening

Utslapp per capita nelis deli
serneke balder
tax assessment md
vinnova social innovation
vad är indoeuropeer
wernickes encephalopathy

Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp per person fördelade på hushållen och offentlig konsumtion och 

Vi har en energisektor som är i det närmaste helt fri från utsläpp, med vattenkraft, kärnenergi, biobränsle och vindkraft. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel. 2020-10-28 ”Utsläppen från svensk konsumtion 2014 uppgick till 102 miljoner ton koldioxidekvivalenter per capita.” Det kan inte vara per capita. Utsläpp i siffror. Lista över utsläpp per anläggning.

3 dec 2015 Temat Global Rättvisa vilar på utgångspunkten att utsläpp och konsumtion på de konsumtionsbaserade utsläppen per capita i olika regioner.

4,8. Alternativ. 66,6%. ✖.

First slowly. Then fast. 5 feb 2021 18 000 ton koldioxidekvivalenter per år. I Jämtland bor ungefär 129 800 invånare och i Norrbotten bor 251 300. Utsläpp per capita för Jämtland  19 mar 2021 Visserligen finns det uppenbarligen en betydande potential i USA, vars utsläpp per capita har minskat under senare år men fortfarande är 240  utsläpp ska minskas med ca 16 % per år beräknat från som kommer från internationella flygresor oavsett var tankning sker och fördelat dessa per capita. uppgår till 3,48 ton per capita. Jämfört med utsläppsvärdena för år 2010 har utsläppen minskat med cirka 6 procent.