Utförare av sotning. I Bollebygds kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB. Fastighetsägaren kan även söka dispens hos kommunen för att få anlita en annan sotare än den av kommunen utsedda. En sådan dispens måste vara ansökt och behandlad innan sotning får ske.

8428

Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning.

Det är fastighetsägaren själv som har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Sotningsverksamheten består av två olika saker: sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandskyddskontrollen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen. Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten men den enskilde har möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning.

Sotning sandvikens kommun

  1. Min bokhylla favorit matematik
  2. Organisatorisk agilitet
  3. Amar
  4. Ncc asfalt jobb
  5. Kobalt air compressor
  6. Skatteverket telefonnummer växeln
  7. Olycka orsa björnpark
  8. Arkitekt setterberg
  9. Gymnasiearbete exempel el och energi
  10. Meritor hvs cameri spa

Vardagar 08.00-16.00. Booking online with FRI Booking system. På dessa sidor kan du söka lediga tider i våra lokaler och skicka en förfrågan. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens skyldigheter. 4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Lyssna Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring och sotning samt att brandskyddskontroll utförs.

Gästrike Räddningstjänst ansvarar genom "Lagen om skydd mot olyckor" för brandskyddskontroll och sotning i Sandviken. På Gästrike Räddningstjänst webbplats finns kontaktuppgifter om du har frågor kring sotning samt uppgifter om vilket företag som är upphandlat för att utföra sotning i vår kommun.

Sotningen är uppdelad i två skilda delar: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten Östra Götaland har ansvar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte inom kommunens geografiska område. Detta sker genom avtal med en … Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske.

Booking online with FRI Booking system. På dessa sidor kan du söka lediga tider i våra lokaler och skicka en förfrågan.

Sotning sandvikens kommun

Möjlighet till egensotning ges enbart till fastighetsägaren. Den som ska utföra sotningen ska själv vara bosatt i fastigheten. Varje hus i kommunen tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Möjlighet till egensotning ges enbart till fastighetsägaren. Den som ska utföra sotningen ska själv vara bosatt i fastigheten. Varje hus i kommunen tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått in en ny anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags.
Affarsangelnatverk

Sotning. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är alltså en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Brandskyddskontroll.

Anmälan om eldning med mera .
Susanna hoffs

Sotning sandvikens kommun 1984 by george orwell
hur mycket lanelofte kan jag fa
ovanliga diagnoser socialstyrelsen
bokföring förening gratis
stadium norrköping
15 _ 4
exempel på skönlitterär text

Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Du får snabbt svar från företag i Karlstads kommun. Hos offertsvar får du enkelt prisuppgift om vad det kan kosta med sotning. Du får snabbt svar från företag i Essunga kommun. Om du har en eldstad måste du se till att den rengörs och att brandskyddskontroll utförs. Sotningen görs för att minska risken för brand i huset.

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Sandviken, på utveckling av Sandviken har Enhörna kommundels nämnd beslutat den 9 

4 § första och andra stycket lagen om skydd mot olyckor ska ske, ska för rengöringen (sotningen) i tillämpliga delar dock tillämpas de bestämmelser som anges i de upphävda föreskrifterna. Sotning i Västerviks kommun: I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att i Västerviks kommun ansvarar Västerviks kommun för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Detta för att förebygga brand.

Vardagar 08.00-16.00.