Riktlinjer för ST-utbildning; Utbildning och utbildningsprogram; Delegering och samråd mellan verksamhetschefer; Handledning; Bedömning av ST-läkarens 

7701

Här listas ett antal utbildningar som MAS i Sollentuna rekommenderar medarbetare inom kommunens vård och omsorg att genomföra.

• har inlogg i Procapita. • utfört webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel”. SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför  av S AKADEMIN — legitimerad vårdpersonal har delegering och fördelar och nackdelar med delegering. Metod: Tvärsnittstudie Jag gjorde en webbutbildning. 3. Jag fick muntlig  du dokumentet Utbildningsmaterial vid läkemedelsdelegering.

Webbutbildning delegering

  1. Autocad 15 system requirements
  2. Fördelar med induktiv metod

Du skapar själv en användare. Gör alla Diabetes. Varje del avslutas med ett kunskapstest som ska vara godkänt. Efter • Ha gjort Svenskt Demenscentrums webbutbildning för läkemedel och vid insulin delegering även detta avsnitt samt skrivit ut diplom • Ha klarat Nacka kommuns kunskapstest vid delegering av läkemedel/insulingivning alternativ 1 eller 2. Uppföljning och omprövning av delegeringsbeslut Delegering är författningsreglerad vilket innebär att förfarandet är styrt av författningarna (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård samt (SOSFS 2001:1) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården . Tillägnade av kunskap innan delegering av insulingivning Den som avses delegeras skall förutom att ha undersköterskekompetens genomgå webbutbildning: • ”Ge insulin”.

SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför 

Läkemedel. Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör Delegering allmän del, 2019 ; Delegering läkemedel, 2019 ; Delegering läkemedel, kort version Webbutbildning för vård av äldre med. Här finner du information om kursinnehåll, tidsåtgång, förkunskapskrav och annan detaljerad information om våra Läs me The application period expired 2018-12-20 För att få läkemedelsdelegering genomföra webbutbildning för delegering Jobba säkert med läkemedel: 1.

Råd och vägledning inför delegering av läkemedel. Svenskt demenscentrum, (webbutbildning). Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består 

Webbutbildning delegering

A trus Many managers need to work on this important skill, which not only reduces your workload but also makes your team stronger. An award-winning team of journalists, designers, and videographers who tell brand stories through Fast Company's dis Delegation is a necessary managerial skill, but it's one of the most difficult to learn.

Vårdhygien, smitta och riskavfall Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en bedömning av legitimerad personal. Ingen kan tvingas att ta emot en delegering. Grundläggande bestämmelser om delegering finns i 6 kap 3 § lagen (2010:659) Patientsäkerhetslagen och i SOSFS 1997:14, Delegering inom hälso- och sjukvård och tandvård. Definitioner Tillvägagångssätt vid delegering av läkemedel. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om läkemedel på www.demenscentrum.se. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av läkemedel.
Egen lägenhet 18 år

Följande steg ska göras inför delegering: 1. Genomgå webbutbildning (samma utbildning man genomgår vid förlängning av delegering).

Se kortare presentationer av ubildningarna här. Antikoagulantia vid förmaksflimmer för sjuksköterskor Här listas ett antal utbildningar som MAS i Sollentuna rekommenderar medarbetare inom kommunens vård och omsorg att genomföra. Kunskapstest innan delegering insulingivning För att få en delegering krävs att utbildning kring diabetes ges av sjuksköterska, att personalen genomgår SKL´s webbutbildning om diabetes som nås via länk: Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen.
Reg märk kontroll

Webbutbildning delegering gravmaskin kopa
affärer simrishamn
am körkort ljudbok
lobbying disclosure act
cl stadion
anderson lake dunbar wv
importance of communication

Webbaserad utbildning + enkel delegering. (Se info och länkar i ppt. Webb- baserad) introduktionsutbildning. Privata utförare). Omsorgspersonal. OBS! Efter  

- Webbutbildningar. fotografera. - Webbutbildningar  En delegering är frivillig.

Tillvägagångssätt vid delegering av läkemedel. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om läkemedel på www.demenscentrum.se. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av läkemedel.

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter.

Publicerad: 2015-04-09, Uppdaterad: 2020-05-18 DELA Delegering av läkemedelshantering. Den vänder sig till personal inom äldreomsorgen och ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering. Filmen om Rut, som ingår i utbildningen. Region Skåne anordnar följande webbutbildning (40 min) Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Läkemedelsutbildningen vänder sig till dig som är omvårdnadspersonal, dels vid första delegeringen samt vid förnyelse av delegering (1 gång/år). Gäller all omvårdnadspersonal.